رباعی شماره‌ی ۳۵۶


ای آنکه به جام باده‌ای مستی و شاد
خوش باش که از هر دو جهانی آزاد‎

می نوش و بدان که عاقبت قسمت ما
باشد نه بجز گرد و غباری در باد

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید