رباعی شماره‌ی ۳۰۳


زین دولت پرجفا پناهم به کجا
زین مردم بی‌وفا پناهم به کجا‎

بگرفت دلم ز آنچه خوانند وطن
زین خانه‌ی بی‌صفا پناهم به کجا

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید