رباعی شماره‌ی ۳۹۳


بسیار کسان که مه‌رخ و طنّازند
امّا به منش چو کودکی لجبازند‎

هستند بسی نبرده سهمی ز جمال
در سختی زندگی ولی همسازند

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید