رباعی شماره‌ی ۴۰۵


شاهی که ز جمله حاکمان برتر بود
در خدمت مردمان و فرمانبر بود‎

هر مفلس و هر گرسنه را یاور بود
دردا که حکایتی به یک دفتر بود

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید