رباعی شماره‌ی ۵۴۵


خود دیده به من دادی و گفتی که نبین
خود حور به من دادی و گفتی نگزین‎

خود باده به من دادی و گفتی که ننوش
خود باغ بهشت من ربودی ز زمین

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید