رباعی شماره‌ی ۴۵۷


در طالع ما هدر شدن باشد و بس
قربانی و دربه‌در شدن باشد و بس‎

برگیر قدح که ره به آسودن ما
لایعقل و بیخبر شدن باشد و بس

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید