رباعی شماره‌ی ۳۷۱


رو باده بجو! دوای جانت باشد
رو ساز بجو! طیب روانت باشد‎

رو یار بجو! نام و نشانت باشد
رو بوسه بجو! قند دهانت باشد

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید