رباعی شماره‌ی ۴۱۵


جای خفقان اگر که آزادی بود
در کوی و گذر به جای غم، شادی بود‎

ور بود کمی امید و اندک دل خوش
این ملک نه ویرانه، که آبادی بود

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید