رباعی شماره‌ی ۴۷۸


از ذرّه و حرکت و زمان در عجبم
از چرخ زمین و آسمان در عجبم‎

از آب و هوا و خاک و حیوان و گیاه
از دیده و فکرت و زبان در عجبم

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید