رباعی شماره‌ی ۵۵۸


بی‌پرده به کعبه گفت فردی به گناه
با خرج گران نباشدم سوی تو راه‎

آن خانه بگفت:‌ اگر مرا بود دو پای
خود آمدمی که باشمت سقف و پناه

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید