رباعی شماره‌ی ۳۶۴


یک کوزه گرفت و باده در جامم کرد
رقصید به ساز چنگ و آرامم کرد‎

شهدی چو عسل به بوسه در کامم کرد
آغوش گشود و محو اندامم کرد

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید