رباعی شماره‌ی ۳۷۹


بودیم و ز کس به ما نظر هیچ نشد
گشتیم و ز سعی ما ثمر هیچ نشد‎

خفتیم و غروب ما سحر هیچ نشد
رفتیم و دگر ز ما خبر هیچ نشد

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید