رباعی شماره‌ی ۴۲۹


ایّام گذشت و روز دیدار رسید
هنگام وصال و خلوت یار رسید‎

بر ساز و دهل زنید و از باده‌ی ناب
نوشید بسی که دل به دلدار رسید

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید