رباعی شماره‌ی ۳۴۴


پرسید کسی ز من: خدا دانی کیست؟
گفتم: ز خدا بگو که منظورت چیست‎

آنکس که ستم کند به همدستی شیخ؟
او نیست خدا! بدان که او شیطانیست

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید