رباعی شماره‌ی ۴۶۰


بگذشت ز مسجدی یکی خانه‌به‌دوش
از رنج به عابدان چنین کرد خروش‎

ای کاش خدا بجای قرآن و حدیث
می داد به مومنان کمی دیده و گوش

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید