رباعی شماره‌ی ۵۰۵


با ماه و زمین ببین عجب می‌چرخیم
چون فرفره‌ای به روز و شب می‌چرخیم‎

پر کن قدح و بنوش و چون چرخ فلک
خود چرخ بزن، که زین سبب می‌چرخیم

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید