رباعی شماره‌ی ۵۹۵


«با ما منشین، اگر نه بدنام شوی»
یک عمر اسیر باده و جام شوی‎

مجنون و خراب و مست و شاعر گردی
حیران زمانه همچو خیّام شوی

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید