رباعی شماره‌ی ۳۸۸


مردم به خوراک و آب و نان محتاجند
بر منزل و سرپناه جان محتاجند‎

ملّای محل عجب که گوید به دعا
کآنان به سرای جاودان محتاجند

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید