رباعی شماره‌ی ۴۲۳


بیهوده مرا عاقل و هشیار نمود
از خواب خوشم پراند و بیدار نمود‎

سرمست و رها از «خود» و بیخود بودم
در برزخ «خود» مرا گرفتار نمود

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید