رباعی شماره‌ی ۳۵۲


هر کس که به فن و حرفه‌ای شد استاد
یا گشت شهیر دانش و حکمت و داد‎

یا در هنری سرآمد از هر که بزاد
در خاک برفت و شد پراکنده به باد

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید