رباعی شماره‌ی ۵۳۹


کردند هزار عاشقی با دل من
اما ز وفا هیچ نشد حاصل من‎

هرگز به چنین جفا نمی‌دادم تن
فریاد ولی از این دل غافل من

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید