رباعی شماره‌ی ۵۸۶


برخیز و بیاور به سخاوت جامی
بنشین به کنارم به طراوت شامی‎

با بوسه برآور به حلاوت کامی
باشد که نماند ز عداوت نامی

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید