رباعی شماره‌ی ۳۹۶


آداب و زبان و لهجه عادت باشند
نه مایه‌ی شرم و نه ارادت باشند‎

بر پایه‌ی عقل خویش اندیشه کنند
آنان که به دنبال سعادت باشند

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید