رباعی شماره‌ی ۵۲۶


رعنا و بلند و ناز چون سرو چمان
با چشم سیاه و مست و ابروی کمان‎

برخیز و بجوی و در بغل گیر و ببوس
تا آنکه رها شوی ز اوهام و گمان

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید