رباعی شماره‌ی ۴۱۳


خوشتر ز شراب و یار و ساغر چه بود
از مستی و عشق، پربهاتر چه بود‎

در مذهب و دین اگر که باشند حرام
بهتر به جهان ز کفر کافر چه بود

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید