رباعی شماره‌ی ۳۰۸


از مسجد شهرمان گذر بود مرا
بر جمله‌ی عابدان نظر بود مرا‎

دیدم که به عیش و نوش لعنت گویند
زان پس ز طریقشان حذر بود مرا

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید