رباعی شماره‌ی ۴۳۹


ساقی! خبری ز شور مستانه بیار
حال خوش رفته را به میخانه بیار‎

پیمانه‌ی ما ببین ز می گشته تهی
تا مانده رمق شراب جانانه بیار

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید