رباعی شماره‌ی ۵۶۷


دنیای بدون خصم و کین کاش بدی
بی جنگ میان آن و این کاش بدی‎

گرد است زمین و مرز آن پوچ بود
میهن به مساحت زمین کاش بدی

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید