رباعی شماره‌ی ۴۱۲


گر ارزش زندگی پشیزی نبود
جز باخت در این قمار چیزی نبود‎

پیمانه بگیر و قرعه بردار و بکوش
کز بازی این جهان گریزی نبود

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید