رباعی شماره‌ی ۵۶۸


آن آمدنم به انتخابی نبدی
وین بودن من غیر سرابی نبدی‎

از روز اجل که ناگزیرست چه باک
کاین آمد و شد بجز عذابی نبدی

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید