رباعی شماره‌ی ۳۳۰


خوش آنکه ز کار این جهان بی‌خبر است
خندد شب و روز و غفلتش بی‌ضرر است‎

از هر که بدیدم هنرش بیشتر است
هرچند به چشم دیگران بی‌هنر است

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید