رباعی شماره‌ی ۵۹۷


از سبزه و جوی آب بهتر خواهی؟
از جام پر از شراب بهتر خواهی؟‎

از گونه‌ی سرخ یار در فصل بهار
یک بوسه میان خواب بهتر خواهی؟

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید