رباعی شماره‌ی ۵۱۵


امروز اگر زبان ز غم در بکشیم
فردا چه غمی، گر دم آخر بکشیم‎

آواز بخوان که باده را سر بکشیم
رقصی بکنیم و در هوا پر بکشیم

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید