رباعی شماره‌ی ۵۲۴


افلاک و زمین و هرچه هستند در آن
اندام هزار گونه‌ از جانوران‎

پیوسته به آدمی اشارت بکنند
کو نیست به خلقتش جدا از دگران

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید