رباعی شماره‌ی ۳۶۳


در حلقه‌ی دود و آتش و آهن سرد
غلطیده به خون جوان و پیر و زن و مرد‎

وآنکس که فکنده شعله‌ی جنگ و نبرد
در قلعه لمیده، راحت از این همه درد

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید