رباعی شماره‌ی ۳۵۵


ای کاش کسی که باب بحثی بگشاد
می‌کرد همیشه تکیه بر منطق و داد‎

افسوس ولی که هر که از مادر زاد
یا اهل اطاعتست و یا اهل عناد

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید