رباعی شماره‌ی ۵۲۸


ای مام طبیعت! ای خداوند جهان
ای پشت و پناه و ناجی بی‌گنهان‎

تیری ز زمان بگیر و برنه به کمان
از ظالم این زمانه ما را برهان

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید