رباعی شماره‌ی ۵۸۵


یک دم بنگر عذاب ما را، ساقی!
احوال چنین خراب ما را، ساقی!‎

رحمی بنما به جمع رندان خمار
آماده بکن شراب ما را، ساقی!

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید