رباعی شماره‌ی ۴۸۵


عمری پی منطق و دلایل بودم
جوینده‌ی پاسخ مسائل بودم‎

شد حاصل آن فقط سوالی که چرا
از مستی و رقص و خنده غافل بودم

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید