رباعی شماره‌ی ۴۰۱


از پیش تو را یکسره کتمان بکنند
هر گام روی، سخره فراوان بکنند‎

یک روز رسد که با تو پیکار کنند
آنگه به شکست خویش اذعان بکنند

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید