رباعی شماره‌ی ۴۴۴


با قافله‌ای شتر پر از کیسه‌ی زر
کردیم به یک تجارتی عزم سفر‎

از آنهمه سکّه‌، آنچه شد بهر شراب
آن فایده بود و باقیش بود ضرر

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید