رباعی شماره‌ی ۴۸۹


در دست خدای خود شرابی دیدم
بر جمله‌ی مومنان عذابی دیدم‎

وحشت‌زده ناگهان گشودم دیده
آسوده شدم از آنکه خوابی دیدم

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید