رباعی شماره‌ی ۴۸۰


عمری به غم زمانه بیمار شدم
محکوم به درد و رنج بسیار شدم‎

تا آنکه به جام باده‌ای گشتم مست
زان لحظه به راه چاره هشیار شدم

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید