رباعی شماره‌ی ۳۶۵


هر کس به شب سیه نظر بر آن کرد
یک ویژگی و صفت از آن عنوان کرد‎

فیلی که به تاریکی شب بود نهان
عمری همه را ز فهم خود حیران کرد

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید