رباعی شماره‌ی ۴۷۱


هست از دل و دیده تا خدا صد فرسنگ
باشد ز خدا به دین بسی شک و درنگ‎

صد شاخه بود ز دین به یک مذهب و کیش
دیگر چه رسد به فقه و ملّای زرنگ

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید