رباعی شماره‌ی ۳۶۹


سرمایه‌ی زندگی رفاقت باشد
اخلاص و مروّت و صداقت باشد‎

نامردی و پشت‌پا زدن بر رفقا
با هر محکی فقط حماقت باشد

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید