رباعی شماره‌ی ۴۹۸


عمری پی عشق و شادی و شور شوم
مست از قدح شراب انگور شوم‎

تا آنکه زمان مرگم آخر برسد
آسوده و بی‌دغدغه در گور شوم

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید