رباعی شماره‌ی ۵۸۲


در میکده آمدند و رفتند بسی
گشتند خراب باده در هر نفسی‎

میخانه بماند و ساغر و جام و سبو
زان باده‌خوران ولی کجا مانده کسی

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید