رباعی شماره‌ی ۴۵۵


آزاد بکن روان خود از همه چیز
زین دغدغه‌ی زمانه یکدم بگریز‎

از حبس حصار غصّه و غم به درآ
کاین تحفه‌ی زندگی نیرزد به پشیز

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید