رباعی شماره‌ی ۵۵۶


در محفل ما مگو تو ای سالک راه
از غصّه و درد و رنج و اقبال سیاه‎

یک جرعه ز باده نوش و از بهر ثواب
احوال دژم مکن، که این است گناه

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید